Overzicht en Grafiek legeringstoeslagen

Wilt u ook elke maand op de hoogte worden gebracht van de actuele legeringstoeslagen? Meld u dan hier aan

November 2021

Eurokoers  
4 oktober $ 1,160
2 november $ 1,161
4 oktober £ 0,860
2 november £ 0,850

Groeiverwachting wereldeconomie iets naar beneden bijgesteld

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat ervanuit dat de wereldeconomie dit jaar met 5,9% en volgend jaar met 4,9% groeit. De economie van de VS zal dit jaar met 6% groeien en de Duitse met 3,1%. Dat is wat minder dan deze zomer verwacht werd. De verwachting voor Italië en Frankrijk is meer groei. Het IMF verwacht in Nederland een groei van 3,8% dit jaar en 3,2% in 2022. Het Centraal Plan Bureau rekende in september op 3,9% dit jaar en 3,5% volgend jaar. China kampt meer dan elders met een tekort aan energiebronnen zoals olie; de economie staat hierdoor sterk onder druk.

Energiecrisis

De olieprijs schommelde de afgelopen maand op recordhoogte tussen de $80 en $85 voor een vat Brent Crude. In september kostte een vat ruwe North Sea Brent 78,5% meer dan een jaar eerder. Benzinestations in delen van China hebben restricties ingesteld, hoeveel de consument mag tanken. Zo hoopt het land de producenten te kunnen blijven voorzien van voldoende energie. In Nederland is, net als elders in de wereld, de gasprijs fors gestegen. Het vrij jonge energiebedrijf, Welkom Energie, heeft faillissement aangevraagd vanwege de hoge gasprijs. Een gemiddeld Nederlands huishouden zou komend jaar zomaar €900 per jaar meer moeten gaan betalen voor het gasverbruik.

Meer Russisch gas met Nord Stream 2

President Poetin heeft beloofd meer gas te verkopen aan Europa als Duitsland toestemming geeft voor ingebruikname van de pijpleiding Nord Stream 2. Deze pijpleiding onder de Oostzee door is controversieel. Sommigen suggereren dat Poetin met de pijpleiding Oekraïne wil omzeilen om zo het land, waarmee het op gespannen voet staat, te kunnen dwingen in een gewenste richting: annexatie. Volgens de Russische president heeft de EU de gascrisis aan zichzelf te wijten door geen langetermijncontracten af te sluiten met Gazprom. En ook door hun drastische duurzaamheidsbeleid: zoals Nederland dat de gasproductie fors heeft teruggeschroefd en Duitsland dat stopte met kernenergie. Onderzoekers van ABN Amro verwachten niet dat de hoge gasprijs zomaar verdwijnt. Niet alleen huishoudens voelen de prijs in hun portemonnee, ook bedrijven. Verschillende producenten hebben hun productie teruggeschroefd of stopgezet, zoals Aluminium Delfzijl.

Magnesium te kort bedreiging voor aluminiumproductie

Aluminiumfabrikanten hebben naast de sterk gestegen kosten voor de benodigde energie ook last van een tekort aan de grondstof magnesium. Eerder waarschuwde European Aluminium voor een dreigend tekort, nu heeft de Duitse sector de noodklok geluid. De Duitsers zijn bang voor de kerst een productiestop te moeten inlassen. Europa is voor het legeringselement afhankelijk van China die 87% van de wereldmarkt voor magnesium in handen heeft. Vanwege de energiecrisis, heeft China veel fabrieken waar magnesium wordt verwerkt, stil gelegd. Dat heeft reeds geleid tot een prijsstijging. Magnesium is naast nikkel, kobalt, mangaan en lithium een van de vele grondstoffen waarvan de vraag groter is dan het aanbod.

Port of Rotterdam vervoerde meer

De Rotterdamse haven verwerkte de afgelopen negen maanden 48% meer steenkolen door de toegenomen vraag. Daarnaast werd er in de haven meer biomassa aangevoerd voor energiecentrales. Naast kolen steeg de overslag van ijzererts, vooral met bestemming Duitse staalindustrie. De totale goederenoverslag steeg volgens het havenbedrijf in het derde kwartaal met 14,6% naar 118,5 miljoen ton. De groei van de wereldhandel was ook af te lezen aan de containeroverslag. Die nam in de eerste negen maanden toe met 7,8% naar 11,5 miljoen teu. Het containertransport is met name op de route van Azië richting Europa veel duurder geworden. Vergeleken met een jaar geleden is er op die routes sprake van een prijsstijging van 560%. Van Azië naar de westkust van de VS is het vervoer ruim 160% in prijs gestegen

Leveringsproblemen en inflatie

President Biden sprak recentelijk over problemen in de logistieke keten in de VS. Na weken onderhandelen heeft hij een akkoord gesloten met vakbonden, handelaren en verladers om de haven van Los Angeles 24 x 7 open te houden. Het akkoord was noodzakelijk vanwege de sterke stijging van alle kosten voor levering: vervoer en energie. De inflatie in de VS is 5,4% ten opzichte van vorig jaar. Sneller dan verwacht is de wereldeconomie uit corona-lockdown gekomen. Zo snel dat aanbod de vraag niet heeft kunnen bijbenen. Een tekort aan producten, personeel en vervoersmiddelen is hét kenmerk van de post-corona-economie. De vraag is: zijn het alleen naweeën van corona of is het de voorbode van een andere, nieuwe crisis? Winkels vrezen lege schappen door wat de Amerikaanse media The Great Supply Chain Disruption noemen. Ook in de EU en in Nederland kampen verschillende winkels met niet leverbare producten.

ECB: actie of geen actie tegen inflatie?

De ogen zijn in Europa gericht op de Europese Centrale Bank (ECB) voor een antwoord op de inflatie. Gaat zij de renteverhogen? Iets wijzigen aan de opkoopprogramma’s? Wanneer de ECB besluit niets te doen, kan de inflatie vanzelf verminderen als de wereldhandel meer tot rust komt en schaarste afneemt. Niets doen betekent echter dat geld lenen voorlopig aantrekkelijk blijft. Dat stimuleert lenen en jaagt de economie verder op. Niets doen leidt wellicht zo tot meer schaarste en inflatie. Wanneer de ECB ingrijpt dan kan dat de financiële markten angst aanjagen en dat is evenmin positief. Hoe dan ook zorgt de inflatie, dat de consument minder met zijn verdiende geld kan aanschaffen, tenzij zijn/haar salaris mee stijgt. Wat de ECB zal doen is afwachten. Wel verwachten analisten dat de obligatie- en hypotheekrente binnenkort licht gaan stijgen met 0,3 tot 0,5%.

PMI in Nederland nog altijd ongekend hoog

De Inkopersmanagersindex (pmi) is in oktober in Nederland gestegen naar 62,5 punten. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van september. De Nederlandse score is een van de hoogste ter wereld, wat erop duidt dat Nederlandse bedrijven geen de groeivertraging verwachten ondanks inflatie, lange levertijden, grondstof- en personeelstekorten. De toename van nieuwe orders uit binnen- en buitenland blijft fors, maar is wel iets afgevlakt. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk steeg fors en de voorraad gereed-product daalde. De inkoopactiviteiten werden opnieuw aanzienlijk uitgebreid en de voorraad ingekochte materialen was groter. De levertijden werden langer en de werkgelegenheid nam verder toe. De vooruitzichten voor toekomstige productie zijn positief.

Faillissementen nemen waarschijnlijk toe in 2022

Na twee jaar van daling is de verwachting van het Economic Research Center, dat wereldwijd de faillissementen het komend jaar met 15% zullen stijgen. In Nederland zou dat een stijging van 34% kunnen worden. Daarbij moet worden aangetekend dat er het afgelopen jaar heel weinig bedrijven in Nederland failliet zijn gegaan: nog geen 1800 in 2021. Wanneer het aantal faillissementen met 34% zou stijgen, komt dit neer op 2400 in 2022. Risicofactoren zijn: de stijging van de energieprijzen, de verstoring van de toeleveringsketens, het wel of niet doorzetten van de inflatie en het tekort aan personeel.

Groei voor machinebouw, automotive en luchtvaart

Volgens de Europese koepelorganisatie Cecimo herstelt de productie van de Europese machinebouwindustrie zich dit jaar tot een volume van €22 miljard. Dat betekent een groei van 9,4%. Het wereldwijde marktaandeel zakt echter licht, vanwege een toename van import uit China. De export naar VS groeit daartegenover sterk. De vraag naar machines in Europa blijft volgens berekeningen van Oxford Economics nog enkele jaren groeien: in 2022 met 14,6% en in 2023 met 6,1%. Met deze groeivoorspellingen komt de Europese markt in 2023 in de buurt van het topjaar 2019. Hoewel alle sectoren een positieve groei laten zien, verwachten de onderzoekers de sterkste groei in de luchtvaartindustrie en de productie van auto’s en onderdelen voor de automobielindustrie.

China produceerde minder staal

De wereldwijde staalproductie is in september gedaald, met 8,9% ten opzichte van het voorgaande jaar. Hiermee kwam de productie uit op 144,4 miljoen ton staal. China, die met grote afstand de grootste producent van staal is, maakte 73,8 miljoen ton staal. Dat is 21,2% minder ten opzichte van september 2020. India, nummer 2 producent, maakte 7,2% meer staal dan in september 2020. Er rolde 9,5 miljoen ton staal uit de fabrieken. Ook in Europa was sprake van een stijging van 15,6%. De VS en de Europese Unie hebben een overeenkomst bereikt over de importheffingen die in 2018 over en weer zijn ingevoerd. Door de deal kunnen bepaalde Europese staal- en aluminiumproducten weer zonder heffingen geïmporteerd worden in de VS. Andersom verdwijnen de heffingen die de EU heeft ingesteld voor Amerikaanse producten als spijkerbroeken, motoren en whisky.

Stimulering hergebruik

Er komt een regeling voor metaalbedrijven om de goede verwerking van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) oftewel e-waste, te stimuleren. Deelnemende metaalbedrijven ontvangen van Stichting OPEN een vergoeding voor de inzameling van e-waste en afgifte daarvan aan CENELEC-gecertificeerde verwerkers. De regeling wordt de komende maanden getest en zal op 1 januari 2022 landelijk in werking treden. De vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het scheiden en opslaan van e-waste.

Beurzen & TechniShow

Precisiebeurs 10 en 11 november Brabanthallen, 's-Hertogenbosch (NL) 4Innovatorsdays 17, 18 en 19 november Valk Welding Alblasserdam

Welk bedrijf heeft het meest innovatieve product of proces, zet originele materialen in of hanteert een bijzondere techniek? Tot 18 januari kunnen exposanten van TechniShow 2022 hun innovaties insturen om kans te maken op de TechniShow Innovation Awards 2022

Nikkel spotkoers per ton     
1 oktober $ 18.125,00 € 15.625,00
1 november $ 19.650,00 € 16.971,84
Nikkel 3-maandskoers per ton     
1 oktober $ 18.100,00 € 15.603,45
1 november $ 19.470,00 € 16.816,38
Aluminium spotkoers per ton    
1 oktober $ 2.865,50 € 2.470,26
1 november $ 2.713,00 € 2.343,24
Aluminium 3-maandskoers per ton    
1 oktober $ 2.881,00 € 2.483,62
1 november $ 2.730,00 € 2.357,92
Wilt u ook elke maand op de hoogte worden gebracht van de actuele legeringstoeslagen? Meld u dan hier aan