Overzicht en Grafiek legeringstoeslagen

Wilt u ook elke maand op de hoogte worden gebracht van de actuele legeringstoeslagen? Meld u dan hier aan

Juni 2020

Eurokoers  
30 april $ 1,090
1 juni $ 1,113
30 april £ 0,868
30 april £ 0,890

Chinese economie herpakt zich

In China, waar het coronavirus als eerst toesloeg, is de economie zich aan het herstellen. Grote industrieën zitten inmiddels op 95% van de capaciteit van voor de crisis: de technologische industrie gaat voorop; de auto-industrie is gestabiliseerd. Alleen de productie van consumptiegoederen blijft achter. De verwachting is dat de Chinezen voorlopig voorzichtig blijven met hun uitgaven. Vooral kleinere bedrijven hebben meer moeite dan grote hun productie met een U-turn, zoals dit herstel door de bijzondere aard van de crisis genoemd wordt, op hun oude niveau terug te krijgen. Economen verwachten een groei van 1,2% dit jaar en 7,4% volgend jaar. Ongeveer halverwege volgend jaar zal de Chinese overheid de financiële steun stoppen waarna de groei vermoedelijk zal afnemen. Mogelijk zal dit Chinese scenario (U-turn) ook gelden voor andere wereldmachten. Hoewel er grote verschillen zijn in de politieke situatie.

Werkloosheid VS

In de laatste week van mei vroegen ruim 2,1 miljoen Amerikanen een nieuwe werkloosheidsuitkering aan. In de afgelopen tien weken waren dat er meer dan 40 miljoen. Hoewel het aantal nieuwe WW-aanvragen nog steeds bijzonder hoog is, neemt het aantal doorlopende aanvragen af. Het aantal mensen dat minstens twee weken een WW-aanvraag doet, daalde tot iets meer dan 21 miljoen, dat is 14,5% van de beroepsbevolking. Een week eerder was dat 17,1%. Beleggers denken evenwel dat de economie in de VS goed zal herstellen door de omvangrijke monetaire verruiming van centrale banken.

Groeiende ongelijkheid Amerikanen

Volgens de Hongaarse geopolitieke consultant, George Friedman, staat Amerika aan het begin van het moeilijkste decennium uit de geschiedenis. Het huidige economische model: flinke bbp-groei, stagnerende middeninkomens en een kleine bovenlaag die steeds rijker wordt, is volgens Friedman onhoudbaar, ongeacht wie er begin volgend jaar in het Witte Huis zal zitten. Een doorsnee Amerikaans gezin moet jaarlijks zien rond te komen van $ 53.000. Bijna de helft daarvan is nodig voor woonlasten. Wat overblijft is te weinig voor voeding, onderwijs, vervoer en vermaak. De middenklasse kan zich niet langer de levensstijl van de middenklasse veroorloven. Wellicht speelt deze problematiek mee bij de huidige protesten van blank politiegeweld tegen de gekleurde minderheid. Lees meer van Friedman op: https://geopoliticalfutures.com

Relatie tussen VS en China verder onder druk

Om de aanhoudende protesten in Hongkong te stoppen, heeft China een stevige greep gedaan naar de macht in Hongkong. De Amerikaanse overheid beschouwt Hongkong daardoor niet langer als autonome regio van China en dat maakt het mogelijk meer sancties op te leggen aan China. Ook heeft president Trump de, naar september uitgestelde, G7-top aangegrepen om de internationale verhoudingen flink op te schudden. Hij vindt de samenstelling van de G7 (VS, Canada, Italië, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Japan) achterhaald en wil een aantal andere grootmachten uitnodigen waaronder Rusland. Ook wil hij het optreden van China, rond de uitbraak van het coronavirus, op de agenda zetten. Daarnaast heeft de Amerikaanse president besloten hun jaarlijkse bijdrage van 400 miljoen euro aan de WHO (World Health Organisation) stop te zetten vanwege het handelen tijdens corona en (uitgebleven) optreden tegen China.

Verdeeldheid Europa

Merkel ziet de coronacrisis als zwaarste crisis in de geschiedenis van de EU. De Duitse regering is ervan overtuigd dat de EU op een belangrijk kruispunt staat waarbij de toekomst van de Europese samenwerking op het spel staat. Duitsland veranderde afgelopen maand haar standpunt over de steun aan Europese bedrijven en landen die door corona in de problemen zijn geraakt. Samen met de Franse president presenteerde Merkel een steunprogramma van 500 miljoen euro. Tegen dit Frans-Duitse plan heeft Nederland samen met Denemarken, Oostenrijk en Zweden een veto uitgesproken. De meeste EU-lidstaten snappen Ruttes standpunt niet dat hij denkt dat Europa straks gewoon weer verder kan waar het in februari 2020 ophield.

Hulp voor auto-industrie

Volgens EU-commissaris Paolo Gentiloni is het Frans-Duitse plan van belang voor 'pan-Europese ketens' zoals de auto-industrie. Onderdelen voor dit Europese eindproduct komen van verschillende fabrikanten uit verschillende Europese landen. Als het eindproduct niet wordt gemaakt (of onderdelen), dan komen alle andere bedrijven uit de keten in de problemen. Nissan Motor maakte bekend de fabriek bij Barcelona te gaan sluiten, met het verlies van circa 3000 banen tot gevolg. De Europese automarkt is ingestort. De verkoop liep in maart terug met 55% ten opzichte van vorig jaar. In april was de daling 76%. De Europese automobielsector wil de herstart van de sector stimuleren door: slooppremie voor oude auto’s, versnelde goedkeuring van nieuwe modellen en investeren in een netwerk van 1 miljoen oplaadpunten en tankstations met waterstof.

Groeiverwachting EU 2021

De EU vreest negatieve effecten van lockdowns in een tweede ronde: meer werkloosheid, krappere financiële condities, bedrijfsfaillissementen en verstoorde toeleveringsketens. Deze zullen ook in 2021 de economische groei kunnen drukken. Economen verwachten een sterke krimp in 2020 en groei vanaf het tweede kwartaal van 2021. De bbp-groeiraming in de EU is voor 2020 verlaagd van -4,3% naar -6,9%. Het bbp kan daardoor in 2021 met 3,2% groeien in plaats van met 1,6%. Aan het einde van deze prognose (vierde kwartaal 2021) ligt het bbp naar verwachting ruim 3% onder het niveau van het vierde kwartaal van 2019 en circa 6% onder het trendmatige niveau. De Purchase Manager Index (PMI) staat in de EU deze maand op 39,4 (bij 50 is het sentiment niet positief en niet negatief) Vorige maand was de PMI nog 33,4. In Europa stond de PMI voor het laatst boven de 50 op 1 februari 2019. In Duitsland is de PMI gestegen van 34,5 naar 36,6. De Franse economie zal door de coronacrisis in 2020 met 11% krimpen.

Nederlandse economie houdt zich relatief (nog) redelijk

In Nederland zijn de producenten iets minder negatief. De PMI staat hier op 40,5; echter wel lager dan in april toen het 41,3 was. De Nevi PMI stond in maart nog op 50,5. Naar verwachting herstelt de vraag naar industriële goederen voorlopig niet. Veel ondernemers stuurden tijdelijke medewerkers weg. De industrie denkt dat het ergste nog moet komen, vanwege onze zware afhankelijkheid van internationale handel. Voor Nederland wordt gerekend op een krimp van rond de 6% tot 7%. Volgens het CBS waren de afzetprijzen in april gemiddeld 8,2% lager dan in april 2019. Extra overheidsuitgaven en oplopende schulden zijn in Nederland mogelijk moeilijker beheersbaar vanwege belangen van de private sector in aandelen, obligaties en bankleningen in de zwaarst getroffen eurolanden. De verwevenheid van overheid en bankwezen heeft tijdens de kredietcrisis en eurocrisis grote problemen gegeven. Banken zijn nu wel beter voorbereid.

Metaalbewerkers en bouw

Het producentenvertrouwen in de metaalindustrie is in mei iets minder laag dan in april. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Het vertrouwen van de ondernemers ging van -32,7 in april naar -29,7 in mei. Op basis van een enquête van de Metaalunie zien metaalbedrijven een gemiddelde omzetdaling in het tweede kwartaal van dit jaar met 21% ten opzichte van vorig jaar. Ook voor het derde kwartaal wordt een omzetdaling van 21% verwacht. Sectoren die met de grootste omzetdaling kampen hebben, zijn verspanende- en metaalwarenbedrijven. De aan de bouw toeleverende bedrijven en onderhoudsbedrijven hebben minder omzetdaling. De bouwsector ondervond weinig hinder van de coronacrisis. De omzet was 9,1% hoger in het eerste kwartaal. Damen Shipyards in Vlissingen heeft een miljardenorder van het Duitse leger in de wacht gesleept. De scheepsbouwer gaat vier fregatten bouwen voor in totaal 4 miljard euro. Het is de grootste marine aankoop van het Duitse leger ooit.

Kansen voor staal en metalen

De wereldstaalproductie is in april met 13% afgenomen ten opzichte van 2019. De Europese Steel Association (EUROFER) heeft een plan bedacht voor het verduurzamen van de staalindustrie. Hiervoor zou de Europese Unie een flinke duit in het zakje willen doen. Bedoeling is dat de Europese staalindustrie zijn schadelijke uitstoot in 2050 met zo’n 90% heeft teruggebracht. Bij de energietransitie zouden metalen wel eens als grootste winnaar uit de bus kunnen komen. Voor energieopslag, bij nucleaire energie, het maken van windturbines, de productie van zonnepanelen en het realiseren van waterkracht worden tientallen metaalsoorten gebruikt. Volgens de Wereldbank is er één metaal het meest cruciaal in de groene economie en koolstofarme-energietechnologieën: aluminium.

Olieprijs klimt voorzichtig uit diepste dal

De olieprijs staat op $39 voor een vat ruwe Brent en is daarmee iets omhoog gegaan. De verwachting is dat de olieprijzen op de korte termijn laag blijven, maar later dit jaar en volgend jaar weer oplopen (tot circa $50 eind 2021). De lage olieprijs heeft invloed op de inflatie; deze blijft op korte termijn negatief. De OPEC+ landen komen begin deze maand bijeen om te bespreken of zij hun productiebeperking zullen voortzetten. Abu Dhabi oil heeft inmiddels al aangegeven 5% minder te gaan exporteren tot en met eind juli. De gasprijzen zijn eveneens laag vanwege de afgenomen vraag en grote voorraden.

Beurzen online en in 2021

De TechniShow en ESEF Maakindustrie, die begin september op het programma stonden, zijn afgelast. De vakbeurzen worden verplaatst naar maart 2022. Beursorganisator Messe Stuttgart heeft een streep door de AMB gehaald. De beurs wordt niet op een later tijdstip gehouden. De eerstvolgende AMB is van 13 tot en met 17 september 2022. De Dutch Technology Week houdt een online editie van 8 tot en met 13 juni. Het programma is te vinden op https://www.dutchtechnologyweek.com/nl/events/dtw-online. De Metav is verschoven naar 2021 maar de VDW wil niet wachten om in contact te komen met de metaalbedrijven. Daarom organiseren de Duitse machinebouwers van 15 tot 19 juni Metav Websessions onder het motto ‘Let’s talk about innovation’. Meer informatie over Metav Websessions vind je https://en.industryarena.com/websessions/metav.

EC wil quotering van staal aanpassen

De Europese Commissie (EC) heeft een plan opgesteld om de quotering van staalproducten aan te passen. De EC stelt voor de quotering per land (als antidumping maatregel) niet op jaarbasis te laten gelden maar op kwartaalbasis. Daarnaast wil de EC dat de rest van het jaarlijkse quotum, dat aan het eind van het jaar nog openstaat voor alle 64 staalproducerende landen, ook gemaximeerd wordt per land. Daarnaast wil de commissie dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt in de verschillende typen staal bij de quotering. De EC wil ten slotte de jaarlijkse quota voor alle staalproducten op 1 juli met 3% verhogen. Brancheorganisatie Eurofer heeft de EC juist gevraagd de quota met 75% te verminderen vanwege de coronacrisis. Als het Europees Parlement het voorstel goedkeurt, dan gelden de nieuwe maatregelen tot 30 juni 2021.

Nikkel spotkoers per ton     
30 april $ 12.134,00 € 11.156,68
1 juni $ 12.418,00 € 11.171,28
Nikkel 3-maandskoers per ton     
30 april $ 12.365,00 € 11.223,80
1 juni $ 12.485,00 € 11.231,56
Aluminium spotkoers per ton    
30 april $ 1.460,00 € 1.342,87
1 juni $ 1.511,00 € 1.35,75
Aluminium 3-maandskoers per ton    
30 april $ 1.498,00 € 1.377,34
1 juni $ 1.540,00 € 1.385,39
Wilt u ook elke maand op de hoogte worden gebracht van de actuele legeringstoeslagen? Meld u dan hier aan

Nieuws